Skip to main content

Nieuwbouw De Hulsen

Voor de gemeente Nijmegen (Opdrachtgever) wordt een woonzorg complex gerealiseerd op de locatie hoek Nieuwe Dukenburgseweg/Tarweweg in Nijmegen. Stichting IrisZorg is een organisatie die op deze locatie mensen opvangt die door verslavingsproblematiek dakloos zijn geworden en begeleid in het omgaan met hun verslaving en werkt aan een re-integratie traject. Totale opvang is 145 cliënten verdeeld over 2 gebouwen

Opdrachtgever Gemeente Nijmegen
Contractvorm UAV-GC
Oppervlakte BVO School ca. 6900m² BVO
Jaar van uitvoering 2023-2024
Bijzonderheden