Opdrachtgever Gemeente Tilburg
Contractvorm UAV-GC
Verwervingswijze Design en Build
Oppervlakte BVO 11.000 m2
Jaar van uitoering 2017-2018
Bijzonderheden

Herontwikkeling LocHal Tilburg

de nieuwe huiskamer van de stad

Een kleine beschrijving van dit mooie project:
De bestaande  LocHal heeft een oppervlakte  van  circa 5.000 m2 bvo.  De hal is gebouwd  in het begin van  de 20e eeuw. De LocHal bestaat uit twee beuken. De hoofdconstructie  is opgebouwd  uit stalen vakwerk  spanten. Aan de zware  kolommen is een kraanrail  gemonteerd  voor  de diverse  zware overheadkranen.  De betonnen  vloer  van  de westelijke hal is voorzien  van  putten voor  het onderhoud aan de treinen. De hal is op staal gefundeerd. De gevel  is opgebouwd  uit metselwerk en glazen puien (de ‘lampion’).  Omdat de omliggende bebouwing  grotendeels  wordt gesloopt, zal op de begane  grond  gedeeltelijk een nieuwe  gevel voorzien  worden.  De bestaande  gevel  dient ingrijpend  gerenoveerd  te worden. In de hal worden  nieuwe  vloeren  op drie niveaus  geconstrueerd,  verbonden  door  brede  trappen.  De totale vloeroppervlakte  wordt daarmee  vergroot  tot circa 11.000 m2  bvo.  De nieuwe  vloerconstructie  is opgebouwd  uit stalen kolommen en liggers met betonnen  vloeren.  Een deel van  de nieuwe  kolommen is op nieuwe  palen en poeren  gefundeerd.   
Aan de zuidzijde wordt een uitkragende  glazen serre voorzien:  het stadsbalkon.  

De indeling is zoveel  mogelijk flexibel. Waar sprake is van  functiescheidingen  zijn vaste separatiewanden  opgenomen.   
Er is sprake van  geheel  nieuwe  Werktuigkundige,  Elektrotechnische, en Transport  installaties. Om de hal effectief  en energiezuinig  te klimatiseren is deze verdeeld  in klimaatzones.  
Bij het herstellen en aanvullen  van  bestaande  bouwdelen  is sprake van  restauratieve werkzaamheden.  Gedeeltelijk  zullen er bestaande  onderdelen  in zijn geheel  vervangen  worden, waarbij  veel  aandacht  gevraagd  wordt voor  originele  detaillering,  kleurstelling, beeld en kwaliteit. Een belangrijke  uitdaging  van  het project is bijgevolg  het vinden  van  een evenwicht  tussen al deze parameters  en de erfgoedwaarde  van  de LocHal.

Foto's: Frans Parthesius

Kunnen wij u helpen?

Vraag het Bas of Bart!

Bas Hommelink

[email protected]

Bart Wopereis

[email protected]
© Copyright 2019 - bi-smart.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing