Opdrachtgever Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden Bedrijfsbureau
Contractvorm UAV-GC
Verwervingswijze Aanbesteding
Oppervlakte BVO 6.150 m2
Jaar van uitvoering 2018
Bijzonderheden Engineer & Build

Nieuwbouw Udens College

Vol trots kunnen we melden dat BINX Smartility in samenwerking met onze opdrachtgever Udens College te Uden en haar adviseurs Raffaan Architecten en Laride de engineering en realisatie van de vervangende nieuwbouw van het Udens College sector Havo/Vwo zal gaan uitvoeren. Het ontwikkelde VO+ zal daarin verder uitgewerkt worden tot een Uitvoeringsontwerp. Het betreft een ver- nieuwbouw opgave van circa 6.000m2 BVO waarbij er in going concern gefaseerd gesloopt en gebouwd zal worden.

Het project

Het ontwerp is een eerste uitwerking van de ambities van het Udens College voor de nieuwbouw van haar locatie aan de Schepenhoek in Uden. Naast de ambitie op onderwijskundige inrichting en de ruimtelijk-functionele hoofdopzet van het nieuwe  onderwijsgebouw zijn de energetische en exploitatie aspecten van de nieuwe huisvesting speerpunten voor de verdere engineering en uitwerking van dit ontwerp.

De nieuwbouw voor het Udens College wordt, door het invoegen van een atrium, gekoppeld aan het bestaande studiehuis (bouwdelen A en B, samen 4.478 m2 ). De nieuwbouw bestaat uit een onderwijsgebouw (bouwdeel C, 3.050 m2 ), een atrium (bouwdeel D, 1.150 m2 ) en een sportvoorziening (bouwdeel E, 1.950 m2 ). Het gehele complex (nieuwbouw en studiehuis samen) zullen in de toekomst huisvesting bieden aan ongeveer 1450 leerlingen.

Kunnen wij u helpen?

Vraag het Bas of Bart!

Bas Hommelink

b.hommelink@bi-smart.nl

Bart Wopereis

b.wopereis@bi-smart.nl
Basbart Binx
© Copyright 2020 - bi-smart.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing